גניבה ספרותית שלא בכוונה

אדם מן הישוב לעולם לא יכנס לבית של אדם אחר וב"טעות" יסחב לו את הטלוויזיה, אך לפעמים אנשים בעלי כוונות טובות משאילים בתמימות עבודה של אדם אחר, מבלי לבקש רשות ממנו. לפניכם מספר דוגמאות לגניבה ספרותית שלא בכוונה:
הימנעות מציטוט או מציון מקור הטקסט בשוגג

אנשים רבים אינם יודעים כיצד צריך לצטט ולציין את מקור החומר הכתוב. ההעדר של הידע הזה הוא הגורם השכיח ביותר לגניבה ספרותית שלא בכוונה.
גניבה ספרותית תוך כדי פרפרזה (ניסוח טקסט מחדש)

אנשים רבים חוטאים בגניבה ספרותית כאשר הם מנסחים מחדש טקסטים ממקורות שונים. כדי ליצור רושם של עבודה "מקורית יותר", הם מנסחים את הטקסטים ב- "מילים שלהם". מרבית האנשים אינם יודעים לנסח טקסטים מחדש בצורה נכונה. ניסוח מחדש באופן שאינו הולם את הטקסט, עלול להיחשב לגניבה ספרותית. כדי להימנע מגניבה ספרותית, על הכותב להבין תחילה מה הוא קרא, ואז לרשום בעצמו, על פי מיטב הבנתו, את תוכן הדברים בהתאם לדעותיו ובסגנון הכתיבה האישי שלו.
כתיבת הערות או רעיונות ששכחנו שהם לא שלנו

אנשים רבים נוטים לרשום לעצמם הערות או רעיונות שבהם הם נתקלו במהלך עבודתם והם שוכחים לציין לידם מהיכן הם נלקחו. וכך כאשר הם קוראים אותם מאוחר יותר הם שוכחים מהו מקור ההערות ולעתים נדמה להם שכתבו אותם בעצמם. ואז שלא בכוונה, הם משתמשים בהערות אלו, ומשלבים אותם בעבודה ושוכחים לציין את מקור הטקסט.

כדי להימנע ממקרים כאלו מומלץ מאוד להקפיד לציין בעת כתיבת הערות או רעיונות, מהיכן הם נלקחו, וכך כאשר תרצו להשתמש בהם, תוכלו לציין זאת ולהיזכר שהרעיונות הם לא שלכם.
תכנים שאנחנו קונים או מקבלים

אנשים רבים עושים שימוש בטקסטים שהם מקבלים מאנשים אחרים, לעתים בתשלום ולעתים בחינם, במסגרת האינטרנט ומחוצה לו. אנשים אלו יכולים לחטוא בגניבה ספרותית ללא כוונה אם הטקסטים שהגיעו אליהם נגנבו ממקורות שונים ללא ידיעתם, לדוגמא חומר שמפורסם בעיתונות הכתובה והועתק מהאינטרנט ומספרים שונים, ללא ידיעת בעל העיתון. ואם ניקח דוגמא מהאינטרנט אז כולנו יודעים שלא תמיד בעל האתר הוא זה שכותב את התוכן לאתר שלו. בעלי אתרים לעתים מקבלים לידיהם חומר כתוב, כאשר לא ברור להם בדיוק מהיכן החומר נאסף.

במקרים רבים בעל האתר מבקש מאנשי תוכן לכתוב עבורו תוכן מקורי לאתר שלו ואלו מלקטים במהלך עבודתם חומרים ממקורות שונים ועלולים להשתמש בהם שלא כהלכה, מבלי לציין מהם המקורות שבהם הם השתמשו במהלך עבודתם. במרבית המקרים מדובר בכתבות או במאמרים.

כאשר אתם מקבלים לידיכם חומר כתוב מכותבי תכנים הקפידו לדרוש מהם ליידע אתכם באילו מקורות מידע הם נעזרו במהלך עבודתם, מהיכן נלקחו הידיעות, הרעיונות, הציטוטים, וכו', ודרשו מהם לציין בעבודה עצמה את מקורות העבודה שבהם הם השתמשו ואת שמות המחברים של הטקסטים המקוריים. דרישה זו יכולה למנוע מכם להיות מואשמים בגניבה ספרותית ולהיתבע בגין הפרת זכויות יוצרים על ידי כותבי התכנים המקוריים.